REGULILE DE PRESTARE

APROBAT:
prin decizia Comitetului de Conducere al Băncii
proces-verbal nr.113 din 30.12.2021
proces-verbal nr.34 din 11.04.2022

REGULILE DE PRESTARE

A SERVICIULUI DE TRANSFERURI DE BANI PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI CLICKPAY.MD

Regulile de prestare a serviciului de transferuri de bani prin intermediul site-ului clickpay.md (în continuare pe text – prezentele Reguli) reprezintă un contract-cadru sub forma unei oferte publice, în
conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova şi Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
Portalul www.clickpay.md este elaborat în conformitate cu Regulile Sistemelor internaționale de plăţi, iar conexiunea este protejată prin certificatul SSL. Site-ul suportă tehnologia 3D Secure, iar transferurile sunt efectuate în conformitate cu cerințele PCI DSS.


1. TERMENI ŞI DEFINIŢII
1.1. Prestatorul de servicii de plată – FinComBank S.A., (în continuare – Prestatorul de servicii), IDNO 1002600005347, adresa juridică str. Puşkin, 26, mun. Chişinău, Republica Moldova, e-mail: info@clickpay.md, licenţa BNM seria A MMII № 004494 din 23.01.2015. Numărul de telefon: Call-Centru (+373 22) 26-99-99, numărul de telefon: Serviciului suport clickpay.md: (+373 22) 26-99-66. Pagina web oficială: www.clickpay.md şi www.fincombank.md. Autoritatea publică responsabilă de supravegherea prestatorului de servicii de plată este Banca Naţională a Moldovei.
1.2. CP – centru de procesare responsabil de prelucrarea tranzacțiilor cu carduri bancare pe site-ul www.clickpay.md, în conformitate cu cerințele și regulile sistemelor de plăți Visa și Mastercard. CP
deține certificatul de securitate internațional PCI DSS, destinat protejării împotriva fraudelor și prevenirii riscurilor de securitate privind procesarea și transmiterea datelor de pe cardurile bancare.
1.3. Expeditor – persoană fizică - titulară a unui card de plată Mastercard/VISA, emis de o bancă din Republica Moldova sau din străinătate, care inițiază prin intermediul site-ului www.clickpay.md un
transfer de mijloace bănești de pe Card. Atenţie! În conformitate cu regulile Sistemului de plăţi Visa nu este posibilă iniţierea transferului P2P de pe un Card Visa emis de o bancă străină.
1.4. Beneficiar – persoană fizică - deținător a unui card de plată Mastercard/Visa emis de băncile din Republicii Moldova sau din străinătate care obține mijloace bănești pe contul de card prin intermediul site-ului www.clickpay.md
1.5. Card de plată (în continuare pe text – cardul) – reprezintă un purtător de informaţii standardizat prin intermediul cărora Deţinătorul acestuia are acces de la distanţă la contul de card curent, în scopul efectuării anumitor operaţiuni, prevăzute de banca emitentă a cardului.
1.6. Tranzacţie electronică – operaţiune efectuată în formă electronică (document electronic, mesaj electronic etc.) şi protejată printr-un mecanism ce permite verificarea autenticităţii, integrităţii şi non-repudierii (imposibilităţii negării) acesteia.
1.7. Tehnologia “3D-Secure” – standardul internaţional de securitate, bazat pe autentificarea personalizată a titularului de card care prevede generarea unei parole dinamice pentru efectuarea operaţiunilor într-un mediu virtual sau posibilitatea confirmării tranzacției prin intermediul biometriei (Touch ID/Face ID). Tehnologia este elaborată de sistemul de plăţi Mastercard Inc. (Mastercard Secure Code) şi Visa Inc. (Verified by Visa).
1.8. Serviciul de transferuri de bani de pe un card pe alt card (în continuare – serviciul de transferuri Р2Р) – serviciul, furnizat persoanelor fizice – deţinătorilor cardurilor de plată ale sistemelor internaţionale de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc., care permite efectuarea transferurilor de bani prin virament între cardurile de plată în valută naţională şi străină (MDL, USD, EUR) prin intermediul site-ului www.clickpay.md şi platforma MoneySend Mastercard.

2. DISPOZIŢII GENERALE
2.1. Prezentele Reguli stabilesc procedura şi definesc drepturile şi obligaţiile părţilor la utilizarea serviciului de transferuri de bani prin intermediul site-ului clickpay.md.
2.2. Prezentele Reguli sunt adresate unui cerc nedefinit de persoane fizice şi constituie o ofertă publică.
2.3. O acceptare necondiţionată a acestor Reguli o reprezintă bifarea opțiunii ”Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu Regulile a serviciului de transferuri de bani prin intermediul site-ului clickpay.md” la momentul completării datelor pentru efectuarea unui transfer de bani pe pagina web clickpay.md.
2.4. Tipuri de operațiuni și condiții de executare a acestora:
a) transferuri de bani de pe un card pe alt card,
b) de la card la numărul telefon mobil (P2P).


3. MODUL DE EFECTUARE A TRANSFERULUI
3.1. Serviciul de transferuri P2P este disponibil fără înregistrare pe site-ul www.clickpay.md.
3.2. Până la introducerea datelor de transfer, Expeditorul trebuie să ia cunoştinţă de prezentele Reguli şi să confirme în sistem luarea de cunoştinţă şi acceptarea acestora. Serviciul de transferuri P2P permite transferul mijloacelor băneşti în regim on-line, între cardurile sistemelor internaţionale de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc., de pe cardurile care sunt emise de orice bancă din Moldova la cardurile emise în țară sau din străinătate și viceversa (excepție cardurile Visa Expeditoare emise în străinătate ). Totodată, efectuarea transferurilor P2P au loc în bconformitate cu lista țărilor specificate în Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri
P2P.
3.3. La accesarea site-ului www.clickpay.md și efectuarea transferului, Expeditorul introduce următoarele date:
a) numele şi prenumele Expeditorului în grafia latină (de exemplu: Ion Ceban);
b) numărul cardului Expeditorului, data de expirare a cardului şi codul CVC2/CVV2;
c) suma şi valuta transferului;
d) numărul cardului/numărul telefonului mobil Beneficiarului,
e) numele şi prenumele Beneficiarului în grafia latină.
3.4. Pe pagina transferului vor fi afişate suma, valuta transferului şi comisionul pentru efectuarea acestuia (suma transferului nu include suma comisionului şi se reţine suplimentar). Expeditorul va verifica datele introduse, suma transferului şi suma comisionului şi, în cazul aprobării, apasă butonul ”Continuare”, prin aceasta autorizând Prestatorul să reţină taxele de comision pentru operaţiuni, după care este direcţionat pe pagina de autentificare suplimentară a deţinătorului de card prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure. Important! Aplicarea Tehnologiei 3D-Secure pentru cardurile emise este la discreţia fiecărei bănci emitente.
3.5. Pentru efectuarea transferului, de la Expeditorul se percepe un comision, în conformitate cu Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P, în vigoare la momentul executării transferului, în conformitate cu cerinţele art. 3.3. prezentelor Reguli. Suma comisionului pentru efectuarea transferului este convertită în valuta transferului la cursul comercial pentru carduri FinComBank S.A. în ziua transferului. Banca Beneficiarului poate percepe un comision pentru completarea cardului Destinatarului în cadrul transferului P2P, în conformitate cu procedurile sale interne.
3.6. În cazul în care valuta transferului nu coincide cu valuta contului Expeditorului şi/ sau Destinatarului, convertirea valorii transferului şi a comisionului va fi efectuată de banca emitentă a cardului Expeditorului sau Destinatarului, în conformitate cu regulile sale interne.
3.7. La efectuarea tranzacţiei, mijloacele băneşti sunt blocate imediat pe cardul de plată al Expeditorului, ceea ce va duce la micşorarea fondurilor disponibile în cont. În acelaşi timp,momentul în care suma transferului devine disponibilă Destinatarului durează până la 30 de minute sau, în cazuri rare, mai mult, în funcţie de reglementările băncii emitente.
3.8. Parola dinamică pentru autentificarea 3D-Secure este transmisă Expeditorului pe numărul său de telefon mobil, prin adresa de e-mail, prin Internet banking sau confirmarea prin biometrie (Face
ID/Touch ID) prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure, în conformitate cu regulile interne ale băncii Expeditorului.
3.9. După introducerea corectă a parolei dinamice 3D-Secure, dacă este solicitată, prin intermediul siteului clickpay.md se vor realiza următoarele acţiuni:
a) Se va accepta şi procesa ordinul Expeditorului pentru transferul de bani din contul de card al Expeditorului în contul de card al Beneficiarului;
b) Se va transmite o cerere electronică către banca emitentă a Expeditorului pentru a autoriza operaţiunea de retragere din contul Expeditorului a mijloacelor băneşti aferente transferului, suma
expediată şi comisionul;
c) Se va transmite o cerere electronică către banca emitentă a Beneficiarului pentru a autoriza operaţiunea de aprovizionare a contului de card cu suma transferată.
Banca emitentă a Beneficiarului, în conformitate cu procedurile sale interne, precum şi cu regulile sistemelor de plăţi, răspunde cererii de autorizare.
3.10. Rezultatul operaţiunii – reuşit sau nereuşit, este afişat Expeditorului pe ecranul dispozitivului utilizat de acesta, sub forma unui cec electronic, care conţine codul de autorizare, numerele mascate ale cardurilor Expeditorului şi Beneficiarului, suma şi valuta transferului, suma comisionului pentru transfer.
3.11. După notificarea despre finalizarea reuşită a operaţiunii, aceasta devine irevocabilă şi nu poate fi anulată de către Expeditor.
3.12. În cazul transferurilor P2P la numărul de telefon mobil al Beneficiarului, fondurile vor fi blocate pe cardul de plată a Expeditorului în termen de 7 zile, până când Beneficiarul va confirma. Dacă Beneficiarul in termen de 7 zile nu va primi transferul, suma va fi restituita la cardul Expeditorului.
3.13. Transferurile P2P sunt supuse unor restricţii, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în domeniul reglementării valutare, precum şi a limitelor de efectuare a transferurilor în valoare, stabilită de Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P.
3.14. Prestatorul are dreptul, în mod unilateral, de a impune restricţii suplimentare privind sumele, valutele şi numărul de transferuri băneşti P2P, expediate către ţările de destinaţie, precum şi de a bloca transferurile P2P întru respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
3.15. Pentru efectuarea transferului de bani Р2Р, Expeditorul transferului trebuie să dispună de următoarele:
a) un card de plată bancar activ a sistemelor de plată Mastercard Inc. şi Visa Inc., deschis la una din băncile RM și sau card de plată bancar activ a sistemelor de plată Mastercard Inc deschis la băncile de peste hotare;
b) telefonul mobil, poşta electronică sau alt mijloc de comunicare cu banca emitentă pentru obţinerea parolei dinamice;
c) dispozitiv cu acces la Internet;
d) rechizitele Beneficiarului transferului: numele şi prenumele Beneficiarului, numărul complet al cardului sau numărul de telefon mobil al Destinatarului.
3.16. Pentru a primi un transfer de bani la numărul de telefon mobil, Beneficiarul de transfer de bani trebuie să deţină numărul de telefon mobil activ al operatorului naţional de telefonie mobilă.


4. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
4.1.Expeditorul are dreptul:
4.1.1. De a iniţia transferul, în conformitate cu termenii și condițiile prezentelor Reguli.
4.1.2. De a se refuza de efectuarea transferului, în cazul dezacordului cu termenii și condițiile prezentelor Reguli şi/ sau cu suma comisioanelor percepute de Prestator.4.2. Prestatorul are dreptul:
4.2.1. De a solicita de la Expeditor respectarea prezentelor Reguli, inclusiv plata comisioanelor de transfer.
4.2.2. De a reţine din contul Expeditorului a sumei comisionului datorat pentru tranzacţiile efectuate pe baza aprobării realizate în temeiul pct. 3.3. din prezentele Reguli.
4.2.3. De a refuza Expeditorului să efectueze transferul în cazurile stabilite de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, în regulile SIP Mastercard Inc. şi Visa Inс., şi de prezentele Reguli.
4.2.4. De a refuza Expeditorului să efectueze transferul în cazul în care nu sunt completate toate câmpurile formularului de transfer sau dacă parametrii operaţiunii, specificaţi de Expeditor, nu respectă restricţiile stabilite în Reguli, Tarife şi limite, stabilite de legislaţie.
4.2.5. De a procesa şi de a transmite către persoanele terţe, inclusiv în afara ţării, informaţiile personale ale Expeditorului, transmise Prestatorului în scopul efectuării operaţiunilor prevăzute de prezentele Reguli, inclusiv pentru efectuarea transferului de bani, inclusiv a celui internaţional.
4.2.6. De a bloca utilizarea site-ului în cazuri în care în urma monitoringului tranzacțiilor efectuate anterior de către Expeditor:
a) Banca are suspiciuni de acțiuni frauduloase;
b) Au fost identificate criterii de suspiciuni care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
4.3. Expeditorul se obligă:
4.3.1. Până la efectuarea tranzacţiei, de a lua cunoştinţă de prezentele Reguli, Tarifele şi limitele Prestatorului şi de a efectua transferul cu respectarea strictă a prevederilor prezentelor Reguli.
4.3.2. De a verifica corectitudinea datelor introduse până la confirmarea tranzacţiei.
4.3.3. De a efectua transferul de bani numai de pe un card de plată, deschis pe numele său.
4.3.4. De a achita integral suma comisionului pentru transferul efectuat;
4.3.5. De a nu efectua transferul în scopul desfăşurării activităţii comerciale;
4.3.6. De a prezenta Prestatorului toate actele necesare în conformitatea cu art. 5 Legii „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” (№308 din 22.12.2017).
4.4. Prestatorul se obligă:
4.4.1. De a plasa versiunea curentă a Regulilor pe site-ul www.clickpay.md.
4.4.2. De a efectua transferul în conformitate cu parametrii, specificaţi de Expeditor. Prestatorul nu poartă responsabilitate în cazul în care Expeditorul a specificat eronat datele transferului (suma, detaliile cardurilor) şi nu va participa în raporturile Expeditorului cu Beneficiarul real. Prestatorul nu poartă responsabilitate în cazul imposibilităţii executării prezentelor Reguli, dacă aceasta este cauzată de motive care nu ţin de controlul Prestatorului, inclusiv de acţiunile altor persoane, care asigură executarea transferului (inclusiv, dar fără a se limita la: centrele de procesare, băncile emitente), de apariţia obligaţiilor în cazul unor circumstanţe de forţă majoră, deciziile autorităţilor Republicii Moldova, în alte cazuri, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
4.4.3. De a furniza Expeditorului o copie electronică a cecului după efectuarea tranzacţiei.
4.4.4. De a examina reclamaţia Expeditorului cu privire la calitatea serviciului şi de a prezenta răspunsul în termen de nu mai târziu de 15 zile de la data primirii reclamaţiei de către Prestator.
4.4.5. De a păstra secretul bancar aferent transferurilor, rezervându-şi dreptul de a-l divulga organelor autorizate, în limitele competenţei acestora, stabilite prin lege.
4.5. Responsabilitatea părților:
4.5.1. Expeditorul este responsabil pentru legalitatea originii, realitatea şi autenticitatea informaţiilor specificate la expedierea transferului, precum şi pentru oportunitatea operaţiunii efectuate.

4.5.2. La efectuarea transferului, Expeditorul este responsabil de utilizarea numai a cardului emis în numele său, valabil pentru ziua utilizării serviciului de transfer.
4.5.3. Expeditorul este responsabil pentru faptul că transferul efectuat corespunde legislaţiei Republicii Moldova.
4.5.4. Prestatorul nu poartă responsabilitate pentru tranzacţiile care au avut loc ca urmare a furtului sau a altor acţiuni neautorizate ale unor terţe părţi cu privire la datele cardului de plată.


5. MĂSURI DE SECURITATE ȘI PREVENIREA FRAUDEI
5.1. Nu oferiţi elemente de securitate ale cardului, dacă expeditorul vi le cere: pentru a efectua un transfer P2P expeditorul va avea nevoie doar de numele/prenumele şi numărul cardului Dvs.!
5.2. După efectuarea transferului, încredinţaţi-vă că aţi închis pagina web, astfel vă asiguraţi că nimeni nu va mai avea acces la datele introduse anterior de către Dvs.!
5.3. Evitaţi utilizarea reţelelor Wi-Fi publice pentru efectuarea tranzacţiilor online, întrucât acestea pot fi nutilizate pentru capturarea datelor transmise!
5.4. Nu divulgaţi nimănui codul CVV2/CVC2, parolă 3D-Secure sau oricare altă parolă de unică folosinţă, recepţionată de la bancă pentru autorizarea unei plăţi !
5.5. Nu furnizaţi niciodată PIN-ul. La efectuarea tranzacţiilor online acesta nu este necesar, astfel niciun comerciant online nu are dreptul de a solicita introducerea acestuia într-un câmp dedicat pe platforma de comerţ electronic!
5.6. Protejaţi-vă computerul/laptopul, activând actualizările de securitate oferite de producătorii de software şi instalaţi un program antivirus sau anti-malware, care va contribui la depistarea programelor frauduloase, predestinate să captureze datele cu caracter personal introduse, la depistarea site-urilor create de către infractori cu scopul obţinerii unor date confidenţiale etc.


6. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
6.1. Toate neînţelegerile apărute în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prezentelor Reguli vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. Orice litigiu între Părţi privind prezentele Reguli, care nu a putut fi soluţionat de către Părţi în mod amiabil, va fi transmis pentru soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova.
6.2. Pe perioada examinării litigiului, privind executarea prezentelor Reguli, Banca are dreptul să suspende în mod unilateral accesul Clientului la efectuarea transferurilor P2P.


7. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Expeditorul confirmă că toate prevederile prezentelor Reguli sunt clare pentru el şi le acceptă în mod voluntar, conştient şi în întregime.
7.2. Utilizatorii portalului clickpay.md sunt notificaţi despre încetarea (modificarea) aplicării prezentelor Reguli sau de introducerea unor noi Reguli pentru furnizarea serviciului de transferuri de bani de pe  un card pe alt card, prin plasarea unei versiuni noi a Regulilor pe site-ul www.clickpay.md. Regulile sunt considerate anulate / modificate, iar noile Reguli – intră în vigoare din momentul plasării acestora pe site-ul www.clickpay.md.
7.3. Persoana, care utilizează serviciul de transferuri de bani de pe un card pe alt card, acordă Prestatorului dreptul de a prelucra informaţia referitoare la datele personale, în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
7.4. Expeditorul este de acord şi autorizează Prestatorul să furnizeze integral sau parţial informaţiil către Banca emitentă a cardului Beneficiarului şi/ sau către sisteme de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc. şi/ sau Beneficiarului în scopul executării transferul de bani de pe un card pe alt card.