REGULILE DE PRESTARE

Aprobat prin decizia

Comitetului de Conducere al Băncii

proces verbal № 39 din 15.08.2018

proces verbal № 6   din 05.02.2020

REGULILE DE PRESTARE

A SERVICIULUI DE TRANSFERURI DE BANI PRIN SITE-UL CLICKPAY.MD

 

Regulile de prestare a serviciului de transferuri de bani prin site-ul clickpay.md (în continuare pe text – prezentele Reguli)  reprezintă un contract-cadru sub forma  unei oferte publice,  în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova şi Legii №114 din 18.05.2012 „Cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică”.

Portalul www.clickpay.md este elaborat în conformitate cu Regulile Sistemelor internaționale de plăţi, iar conexiunea este protejată prin certificatul SSL. Site-ul suportă tehnologia 3D Secure, iar transferurile sunt efectuate în conformitate cu cerințele PCI DSS.

 

 1. TERMENI ŞI DEFINIŢII

1.1   Prestatorul de servicii de plată - FinComBank S.A., (în continuare – Prestatorul de servicii), IDNO 1002600005347, adresa juridică str. Puşkin, 26, mun. Chişinău, Republica Moldova, e-mail: info@clickpay.md, licenţa BNM seria A MMII № 004505 din 19.08.2018. Numărul de telefon al Call centrului (+373 22) 26-99-99, numărul de telefon al serviciului suport clickpay.md: (+373 22) 26-99-66. Pagina web oficială: www.clickpay.md şi www.fincombank.md.

Autoritatea publică responsabilă de supravegherea prestatorul de servicii de plată este Banca Naţională a Moldovei.

       1.2   Romcard   SA-    centru   de   procesare   responsabil   de   prelucrarea   tranzacțiilor   cu   carduri   de plată  pe   site-ul

www.clickpay.md, în conformitate cu cerințele și regulile sistemelor de plăți, regulile sistemelor Romcard deține certificatul de securitate internațional PCI DSS, destinat protejării împotriva fraudelor și prevenirii riscurilor de securitate privind procesarea și transmiterea datelor de pe cardurile de plată.

1.3   Cabinetul personal - este o secţiune specială a site-ului care este accesibilă numai unui utilizator autorizat şi care îi permite să acceseze informaţii despre cardurile sale de plată, să efectueze operaţiuni cu carduri de plată şi informaţii privind transferurile efectuate, de la data tranzacţiei, suma, etc; crearea şabloanelor pentru plăţi viitoare etc.

1.4   Expeditor – persoană fizică - titularul unui card de plată, emis de o bancă din Republica Moldova, care emite ordinul către Prestatorul să efectueze un transfer din contul mijloacelor băneşti disponibile deținute în contul în care a fost emis.

       1.5   Destinatar – persoană fizică - titularul unui card de plată, care este indicat de către Expeditorul transferului de bani.

1.6   card de plată (în continuare pe text – cardul) - reprezintă un purtător de informaţii standardizat prin intermediul căruia Deţinătorul  are acces  la distanţă la contul de card curent, în scopul efectuării anumitor operaţiuni, prevăzute de banca emitentă a cardului.

1.7   Tehnologie 3D-Secure - standardul internaţional de securitate, bazat pe autentificarea personalizată a titularului de card şi care prevede generarea unei parole dinamice pentru efectuarea operaţiunilor într-un mediu virtual. Tehnologia este elaborată de sistemul de plăţi Mastercard Inc. (Mastercard Secure Code) şi Visa Inc. (Verified by Visa).

       1.8 Serviciul de transferuri de bani de pe un card pe alt card (în continuare – serviciul de transferuri Р2Р) – serviciul, furnizat persoanelor fizice – deţinătorilor cardurilor de plată ale sistemelor internaţionale de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc., emise de băncile din Republica Moldova, care permite efectuarea transferurilor de bani prin virament între cardurile de plată în valută naţională şi străină (MDL, USD, EUR) prin site-ul clickpay.md şi prin platforma MoneySend Mastercard.

       1.9 Serviciul de transferuri de bani de pe un card pe alt card (în continuare – serviciul de transferuri Р2Р) – serviciul, furnizat persoanelor fizice – deţinătorilor cardurilor de plată ale sistemelor internaţionale de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc., care permite efectuarea transferurilor de bani prin virament între cardurile de plată în valută naţională şi străină (MDL, USD, EUR) prin site-ul clickpay.md şi prin platforma MoneySend Mastercard. Totodată, vă permite expedierea transferurilor P2P de pe cardurile Mastercard emise de băncile din străinătate pe cardurile sistemelor de plăți Visa și Mastercard, emise de băncile din Republica Moldova în conformitate cu lista țărilor specificate în Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P.

 1. DISPOZIŢII GENERALE

2.1   Prezentele Reguli stabilesc procedura şi definesc drepturile şi obligaţiile părţilor la utilizarea serviciului de transferuri de bani prin site-ul clickpay.md.

      2.2   Prezentele Reguli sunt adresate unui cerc nedefinit de persoane şi constituie o ofertă publică.

2.3   O acceptare necondiţionată a acestor Reguli o reprezintă bifarea chenarului "Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu Regulile serviciului de transferuri de bani prin site-ul clickpay.md" la momentul completării rechizitelor pentru efectuarea unui transfer de bani pe pagina web clickpay.md.

      2.4   Pentru înregistrare în Cabinetul personal clientul introduce următoarele date:

 • Nume/Prenume;
 • Nr. telefonului mobil (număr activ al oricărui operator de telefonie mobilă din Republica Moldova);
 • Creează parola, care trebuie să conţină min. 8 - max. 16 simboluri  (litere şi cifre); după ce a creat  parola, clientul trebuie să o confirme.
 • Sistemul va impune modificarea parolei de către Client cel puţin o dată la 90 zile
 • Este interzisă stabilirea Parolei care coincide cu Parola utilizată anterior.

2.5   La accesarea Cabinetului personal, clientul beneficiază de următoarele servicii:

 • de a salva/modifica Numele şi Prenumele a Utilizatorului;
 • de a salva/modifica numărul de telefon mobil;
 • de a șterge profilul Utilizatorului;
 • de a salva datele cardului (primele 6 şi ultimele 4 cifre ale numărului cardului, data de expirare a cardului), care va fi utilizată de Utilizatorul site-ului pentru transferurile de bani;
 • posibilitatea de a corecta informaţia privind perioada de valabilitate a cardului din cauza re-emiterii acestuia;
 • radierea  informaţiei despre card introdusă anterior / adăugarea cardului nou;
 • vizualizarea informaţiei despre tranzacţiile reuşite efectuate pe platforma clickpay.md in condițiile autorizării in cabinetul personal;
 • salvarea şi utilizarea şabloanelor standard pentru generarea automată a transferurilor;
 • modificarea parolei de acces la cabinetul personal şi restabilirea ei.

2.6   Pentru finisarea înregistrării în Cabinetul personal, Utilizatorul site-ului îşi dă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi/sau consimţământul de a primi notificări prin  telefonul mobil şi e-mail.

       2.7   Tipuri de operaţiuni şi condiţii de executare a acestora:

 • transferuri de bani de pe un card pe alt card și de la card la numărul telefon mobil.(Anexa nr. 1).
 1. MODUL DE EFECTUARE A TRANSFERULUI

3.1   Până la introducerea datelor de transfer, Expeditorul trebuie să ia cunoştinţă de prezentele Reguli şi să confirme în sistem luarea de cunoştinţă şi consimţământul cu acestea.

3.2   La accesarea pe site-ul www.clickpay.md sau la efectuarea transferului prin Cabinetul personal, Expeditorul introduce următoarele date:

 1. numele şi prenumele Expeditorului cu grafia latină (de exemplu: Ion Ceban);
 2. numărul cardului Expeditorului, data de expirare a cardului şi codul CVC2/CVV2;
 1. suma şi valuta transferului;

      d. numărul cardului, numele şi prenumele Destinatarului cu grafia latină sau numărul telefonului mobil;

      e. adresa de reședință.

3.3   Pe pagina transferului vor fi afişate suma, valuta transferului şi comisionul pentru efectuarea acestuia (suma transferului nu include suma comisionului şi se reţine suplimentar). Expeditorul va verifica rechizitele introduse ale transferului, suma transferului şi suma comisionului şi, în cazul consimţământului, apasă butonul "Continuare", prin aceasta, exprimând consimţământul şi autorizând Prestatorul să reţină taxele de comision pentru operaţiuni, după care este direcţionat pe pagina de autentificare suplimentară a deţinătorului de card prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure, în cazul dacă Banca emitentă a cardului acestuia suportă tehnologia 3D-Secure.

3.4   Parola dinamică pentru autentificarea 3D-Secure este transmisă Expeditorului pe numărul său de telefon mobil, prin adresa de e-mail, prin Internet banking sau prin alte metode, în conformitate cu regulile interne ale băncii Expeditorului.

3.5   După introducerea corectă a parolei dinamice 3D-Secure, dacă este solicitată, site-ul clickpay.md efectuează următoarele acţiuni:

 1. acceptă şi procesează ordinul Expeditorului pentru transferul de bani din contul de card al Expeditorului în contul de card al Destinatarului;
 1. expediază  o cerere electronică către banca emitentă a Expeditorului pentru a autoriza operaţiunea de retragere din contul Expeditorului a mijloacelor băneşti în valoarea transferului şi a comisionului;
 1. expediază  o cerere electronică către banca emitentă a Destinatarului pentru a autoriza operaţiunea de suplinire a contului Destinatarului cu suma transferată.

Banca emitentă a Beneficiarului, în conformitate cu procedurile sale interne, precum şi cu regulile sistemelor de plăţi, răspunde cererii de autorizare.

3.6   Rezultatul operaţiunii – reuşit sau nereuşit, este afişat Expeditorului pe ecranul dispozitivului utilizat de acesta, sub forma unui cec electronic, care conţine codul de autorizare, numerele mascate ale cardurilor Expeditorului şi Destinatarului, suma şi valuta transferului, suma comisionului pentru transfer.

3.7   După notificarea despre finalizarea reuşită a operaţiunii, aceasta devine irevocabilă şi nu poate fi anulată de către Expeditor.

 1. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

      4.1  Expeditorul are dreptul:

4.1.1 De a iniţia transferul, în conformitate cu termenii prezentelor Reguli.

4.1.2 De a se refuza de efectuarea transferului, în cazul dezacordului cu termenii prezentelor Reguli şi/ sau cu suma comisioanelor percepute de Prestatorul.

       4.1.3 În conformitate cu cerințele Legii nr. 133 "Cu privire la protecția datelor cu caracter personal":

 • de a primi acces la datele cu caracter personal;
 • de a rectifica, actualiza, bloca sau radia datele cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii sus menţionate;
 • de a se opune din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel;
 • de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal.

      4.2   Prestatorul are dreptul:

4.2.1 De a solicita de la Expeditor respectarea prezentelor Reguli, inclusiv plata comisioanelor.

4.2.2 De a reţine din contul Expeditorului a sumei comisionului datorat pentru tranzacţiile efectuate pe baza consimţământului sau, exprimat prin realizarea acţiunii specificate în clauza 3.3. din prezentele Reguli.

4.2.3 De a refuza Expeditorului să efectueze transferul în cazurile stabilite de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, în regulile SIP Mastercard Inc. şi Visa Inс., şi de prezentele Reguli.

4.2.4 De a refuza Expeditorului să efectueze transferul în cazul în care nu sunt completate toate câmpurile formularului de transfer sau dacă parametrii operaţiunii, specificaţi de Expeditor, nu respectă restricţiile stabilite în Reguli, Tarife şi limite, stabilite de legislaţia.

4.2.5 De a procesa şi de a transmite către persoane terţe, inclusiv în afara ţării, informaţiile personale ale Expeditorului, transmise Prestatorului în scopul efectuării operaţiunilor prevăzute de prezentele Reguli, inclusiv pentru efectuarea transferului de bani, inclusiv celui internaţional.

       4.3   Expeditorul se obligă:

4.3.1 Până la efectuarea tranzacţiei, de a lua cunoştinţă de prezentele Reguli, Tarifele şi limitele Prestatorului şi de a efectua transferul cu respectarea strictă a prevederilor prezentelor Reguli.

      4.3.2 De a verifica corectitudinea datelor introduse până la confirmarea tranzacţiei.

      4.3.3 De a efectua transferul de bani numai de pe un card de plată, deschis pe numele său.

      4.3.4 De a achita integral suma comisionului pentru transferul efectuat;

      4.3.5 De a nu efectua transferul în scopul desfăşurării activităţii comerciale;

4.3.6 De a prezenta Prestatorului toate actele necesare în conformitatea cu art. 5 Legii „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” (№308 din 22.12.2017).

      4.4   Prestatorul se obligă:

      4.4.1 De a plasa versiunea curentă a Regulilor pe site-ul www.clickpay.md.

4.4.2 De a efectua transferul în conformitate cu parametrii, specificaţi de Expeditorul. Prestatorul nu poartă răspundere în cazul în care Expeditorul a specificat eronat parametrii transferului (suma, detaliile cardurilor) şi nu va participa la soluţionarea ulterioară a relaţiilor Expeditorului cu Destinatar real. Prestatorul nu poartă răspundere  în cazul imposibilităţii executării prezentelor Reguli, dacă aceasta este cauzată de motive care nu ţin de controlul Prestatorului, inclusiv de acţiunile altor persoane, care asigură executarea transferului (inclusiv, dar fără a se limita la: centrele de procesare, băncile emitente), de apariţia obligaţiilor în cazul unor circumstanţe de forţă majoră, deciziile autorităţilor Republicii Moldova, în alte cazuri, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

       4.4.3 De a furniza Expeditorului o copie electronică a cecului după efectuarea tranzacţiei.

4.4.4 De a examina reclamaţia Expeditorului cu privire la calitatea serviciului şi de a prezenta răspunsul în termen de nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data primirii reclamaţiei de către Prestator.

4.4.5 De a păstra secretul bancar aferent transferurilor, rezervându-şi dreptul de a-l divulga organelor autorizate, în limitele competenţei acestora, stabilite prin lege.

4.4.6 Să asigure confidenţialitatea şi integritatea tranzacţiilor electronice efectuate de Clienți și datele utilizate pentru crearea cabinetului personal;

4.4.7 Să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea în urma utilizării frauduloase a Serviciului de transferuri  și să asigure măsurile aplicate în vederea identificării utilizatorului și asigurării confidențialității, autenticității și non-repudierii tranzacțiilor electronice, autentificate de utilizator;

4.4.8 Să asigure un grad adecvat de securitate și siguranță operațională a localului, echipamentului de comunicații și procesare, precum și a soluției soft prin intermediul căreia se inițiază, înregistrează, controlează și recepționează Tranzacțiile electronice;

4.4.9 Să plaseze pe pagina web a site-ului, informația cu privire la modificările efectuate în prezentele Reguli,Tarife și Limite.

      4.5   Răspunderea  părţilor:

4.5.1 Expeditorul este responsabil pentru legalitatea originea, realitatea şi autenticitatea informaţiilor specificate la expedierea transferului, precum şi pentru oportunitatea operaţiunii efectuate.

4.5.2 La efectuarea transferului, Expeditorul este responsabil de utilizarea numai a cardului emis în numele său, valabil pentru ziua utilizării serviciului de transfer.

       4.5.3 Expeditorul este responsabil pentru faptul că transferul efectuat corespunde legislaţiei Republicii Moldova.

4.5.4 Prestatorul nu poartă răspundere  pentru tranzacţiile care au avut loc ca urmare a sustragerii  sau a altor acţiuni neautorizate ale unor terţe părţi cu privire la datele cardului de plată, care a avut loc ca urmare a încălcării de către Expeditor a Regulilor de utilizare a cardurilor ale băncii emitente a cardului.

 1. Măsuri de securitate și prevenirea fraudei
 2. 1. Pentru a primi un transfer prin Clickpay.md este necesar ca expeditorul să cunoască doar numele/prenumele beneficiarului și numărul complet al cardului sau numărul de telefon mobil. Nu oferiți alte elemente de securitate ale cardului dacă expeditorul vi le solicită.
 3. 2. Parola 3D-Secure are caracter strict confidențial și personal, care sub nici o formă nu trebuie divulgată persoanelor terțe. Atât Clikpay.md, cât și banca emitentă a cardului Dvs. nu va solicita niciodată parola 3D-Secure prin apel telefonic sau adresa de e-mail.
 4. 3. După efectuarea transferului, încredințați-vă că ați închis pagina web, astfel Vă asigurați că nimeni nu va mai avea acces la datele introduse anterior de către Dvs.
 5. 4. În cazul în care suspectați că cardul Dvs. a fost utilizat în mod fraudulos sau în cazul  pierderii/furtului cardului, contactați imediat serviciul suport al băncii Dvs. Serviciile suport carduri ale băncilor sunt disponibile 24/7/365.
 6. 5. Verificați în cadrul platformelor de comerț electronic prezența simbolurilor de 3D-Secure (Mastercad SecureCode, VERIFIED by VISA, American Express SafeKey). Acestea sunt de obicei afișate în partea de jos a paginii web a comerciantului.
 7. 6. Verificați dacă site-ul comerciantului este securizat prin prezența logo-ului SSL sau adresa acestuia se începe cu „https://”, ceea ce indică criptarea informației transmise.
 8. 7. Nu furnizați niciodată PIN-ul. La efectuarea tranzacțiilor online acesta nu este necesar, astfel niciun comerciant online nu are dreptul de a solicita introducerea acestuia într-un câmp dedicat pe platforma de comerț electronic.
 9. 8. Nu comunicați nimănui codul CVV2/CVC2 sau oricare altă parolă de unică folosință recepționată de la bancă Dvs. pentru autorizarea unei plăți sau abonarea la sistemele de tip Internet Banking/Mobile Banking.
 10. 9. Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice pentru efectuarea tranzacțiilor online, întrucât acestea pot fi utilizate pentru capturarea datelor transmise.
 11. 10.Protejați-vă computerul/laptopul, activând actualizările de securitate oferite de producătorii de software (de obicei gratuit) și instalați un program antivirus sau anti-malware, care va contribui la depistarea programelor frauduloase, predestinate să captureze datele cu caracter personal introduse, la depistarea site-urilor create de către infractori cu scopul obținerii unor date confidențiale etc.
 12. 11.Evitați accesarea linkurilor suspecte aflate în e-mailuri, rețele de socializare, programe de transmitere a mesajelor instant, mai ales în cazurile în care se solicită introducerea datelor personale sau a informațiilor de pe card.

6. Soluţionarea litigiilor

6.1 Toate neînţelegerile apărute în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prezentelor Reguli vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. Orice litigiu între Părţi privind prezentele Reguli, care nu a putut fi soluţionat de către Părţi în mod amiabil, va fi transmis pentru soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova.

6.2 Partea, care nu utilizează măsuri de protecţie contra accesului nesancţionat la sistemul FinComPay, va compensa pierderile aduse celeilalte Părţi.

6.3 Pe perioada examinării litigiului, privind executarea prezentelor Reguli, Banca are dreptul să suspende în mod unilateral accesul Clientului la sistemul FinComPay.

6.4 Părţile sunt de acord şi recunosc faptul că documentele electronice din sistemele informatice ale Băncii sunt coerente. La verificarea integrităţii documentelor electronice, părţile se bazează pe prevederile acestor Reguli de utilizare al sistemului FinComPay pentru persoane fizice.

6.5 Identificarea persoanei în numele căreia documentul electronic a fost semnat prin semnătura electronică simplă se realizează prin intermediul produsului bancar pentru semnătura electronică. În acest scop, în semnătura electronică a inclus login-ul Clientului şi datele privind tranzacţia efectuată, care sunt supuse unui algoritm special pentru a identifica semnatarul.

7. DISPOZIŢII FINALE

7.1 Expeditorul confirmă că toate prevederile prezentelor Reguli sunt clare pentru el şi le acceptă în mod voluntar, conştient şi în întregime.

7.2 Clienţii sunt notificaţi despre încetarea (modificarea) aplicării prezentelor Reguli sau de introducerea unor noi Reguli pentru furnizarea serviciului de transferuri de bani de pe un card pe alt card, prin plasarea unei versiuni noi a Regulilor pe site-ul www.clickpay.md în conformitate cu legislaţia în vigoare. Regulile sunt considerate anulate / modificate, iar noile Reguli – intră în vigoare din momentul plasării acestora pe site-ul www.clickpay.md.

7.3 Pentru a evita riscul activităţilor frauduloase cu cardul de plată, Clientul este obligat să respecte instrucţiunile de utilizare şi de păstrare a cardului de plată în conformitate cu regulile în vigoare de utilizare a cardurilor ale băncii emitente a cardului.

7.4  Persoana, care utilizează serviciul de transferuri de bani de pe un card pe alt card, acordă Prestatorului dreptul de a prelucra informaţia referitoare la datele personale, în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal №133 din 08.07.2011, şi anume: numele şi prenumele Expeditorului, adresa e-mail, adresa IP, adresa de reședință, rechizitele bancare şi numărul telefonului  mobil. Sub prelucrarea datelor cu caracter personal se înţelege orice operaţiune sau o serie de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate.

7.5 Expeditorul este de acord şi autorizează Prestatorul să furnizeze integral sau parţial informaţiile, specificate în p. 5.4 către Banca emitentă a cardului Destinatarului şi/ sau către sisteme de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc. şi/ sau Destinatarului în scopul executării transferul de bani de pe un card pe alt card.

      7.6 Toate litigiile, controversele sau revendicările, care decurg din sau în legătură cu prezentele Reguli vor fi soluţionate de către Părţi prin negocieri. În lipsa consimţământului, litigiile şi controversele fac obiectul unei examinări în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Anexa nr.1

Serviciul de transfer de bani de pe un card pe alt card (P2P)

1.1. Serviciul de transferuri P2P este disponibil fără înregistrare în Cabinetul personal. În acest caz Utilizatorul numai accesează Transferul de la card la card pe site-ul clickpay.md.

1.2. Expeditorul / Destinatarul, utilizând serviciul de transferuri P2P, confirmă faptul că a luat cunoştinţă de aceste Reguli, precum şi cu Tarifele şi Limitele, este de acord cu acestea şi le acceptă. Totodată, vă permite expedierea transferurilor P2P de pe cardurile Mastercard emise de băncile din străinătate pe cardurile sistemelor de plăți Visa și Mastercard, emise de băncile din Republica Moldova în conformitate cu lista țărilor specificate în Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P.

1.3. Serviciul de transferuri P2P vă permite să transferaţi mijloace băneşti în regim on-line, între cardurile sistemelor internaţionale de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc., de pe cardurile care sunt emise de orice bancă din Moldova la cardurile emise în țară sau din străinătate.

1.4. Pentru autentificarea Expeditorului sunt utilizate elemente de securitate personalizate ale cardului: numărul cardului, data de expirare a cardului, codul CVC2/CVV2 precum şi factorul de identificare (parola dinamică) prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure. În cazul în care Banca emitentă a cardului de plată al Expeditorului nu dispune de software pentru confirmarea operaţiunilor prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure, transferul se efectuează fără autentificare suplimentară, în acest caz Prestatorul serviciilor de plată nu este responsabil pentru incapacitatea de a efectua operaţiuni.

1.5. La efectuarea tranzacţiei, mijloacele băneşti sunt blocate imediat pe cardul de plată al Expeditorului, ceea ce va duce la micşorarea fondurilor disponibile în cont. În acelaşi timp, momentul în care suma transferului devine disponibilă Destinatarului durează până la 30 de minute sau, în cazuri rare, mai mult, în funcţie de reglementările băncii emise.

1.6. În cazul transferurilor P2P prin telefon mobil sau prin adresa de e-mail a Destinatarului, fondurile vor fi blocate pe cardul de plată a Expeditorului în termen de 7 zile, până când Destinatarul va confirma transferul şi va indica cardul pentru primirea transferului. În caz contrar, banii vor fi returnaţi Expeditorului.

1.7. Pentru efectuarea transferului, de la Expeditorul se percepe un comision, în conformitate cu Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P, în vigoare la momentul executării transferului, în conformitate cu cerinţele art. 3.3. prezentelor Reguli. Suma comisionului pentru efectuarea transferului este convertită în valuta transferului la cursul BNM în ziua transferului. Banca Beneficiarului poate percepe un comision pentru completarea cardului Destinatarului în cadrul transferului P2P, în conformitate cu procedurile sale interne.

1.8. În cazul în care valuta transferului nu coincide cu valuta contului Expeditorului şi/ sau Destinatarului, convertirea valorii transferului şi a comisionului va fi efectuată de banca emitentă a cardului Expeditorului sau Destinatarului, în conformitate cu regulile sale interne.

1.9. Transferurile P2P sunt supuse unor restricţii, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în domeniul reglementării valutare, precum şi a limitelor de efectuare a transferurilor în valoare, stabilită de Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P.

1.10. Prestatorul are dreptul, în mod unilateral, de a impune restricţii suplimentare privind sumele, valutele şi numărul de transferuri băneşti P2P, expediate către ţările de destinaţie, precum şi de a bloca transferurile P2P întru respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

      1.11. Pentru efectuarea transferului de bani Р2Р, Expeditorul transferului trebuie să dispună de următoarele:

 1. un card de plată bancar activ a sistemelor de plată Mastercard Inc. şi Visa Inc., deschis la una din băncile RM;
 1. telefonul mobil, poşta electronică sau alt mijloc de comunicare cu banca emitentă pentru obţinerea parolei dinamice;
 2. dispozitivul cu acces la Internet;
 1. rechizitele Destinatarului transferului: numele şi prenumele Destinatarului, numărul complet al cardului sau numărul de telefon mobil a Destinatarului.

      1.12. Pentru a primi un transfer de bani la numărul de telefon mobil, Destinatarul de transfer de bani trebuie să deţină în plus numărul de telefon mobil activ al operatorului naţional de telefonie mobilă şi adresa de e-mail.